technik Options

Wanna play?

Customize the header!

Test Vertical Rhythm?

موسسه آموزش عالی آزاد قابوسیه

تقدیر فرمانده محترم سپاه گرگان از موسسه قابوسیه

فرمانده محترم سپاه گرگان "سرهنگ سیاه مرزکوهی" ضمن بازدید از موسسه از عملکرد دکتر رخشانفر و مجموعه آموزشی تحت نظارت وی تقدیر به عمل آورد و ایشان تعاملات بیشتر موسسات آموزشی و دانشجویان را با سپاه مورد توجه قرارداد و توسعه فرهنگ اسلامی با تعیین خط و مش همکاری های بین دو مجموعه را مورد تقدیر ویژه قرارداد 

 

مراکز ارائه خدمات قابوسیه

 

در حال بروز رسانی

فرم ها ، مقررات و آیین نامه ها

 

 

دانلود فرم ثبت نام

دانلود فرم آئین نامه انظباطی

روزنامه،مجله،مقاله،کتاب

 

 

در حال بروز رسانی